Годишен план на дейностите в СУ “Проф. д-р Асен Златаров”

Годишен план за дейността І част

Годишен план за дейността І част

Годишен план за дейността І част

Годишен план за дейността ІІ част

Годишен план за дейността ІІ част