Бланки на документи

Заявление за отсъствия 3 дни
Заявление за отсъствия 7 дни
Заявление за издаване на дубликат за основно образование
Заявление за издаване на дубликат за средно образование
Заявление за промяна на оценката
Заявление за самостоятелна форма
Заявление ИT НВО10
Заявление чужд език НВО 10клас
Заявление чужд език НВО7клас

Срок за подаване на заявление за постъпване в 1 клас от 13.04 до 13.05.2020 г
Заявление за постъпване в 1 клас

Заявление за V клас

Прием 8 клас