История

Гимназията в град Годеч е основана през 1944г. и бързо става притегателен център за будните деца от бедната годечка околия. Обстановката в училището е мизерна, липсват учители по някои предмети, но желанието да се помогне за укрепване на забележителната придобивка е огромно. Изявени ученици от горните класове влизат в часове при по- малките. Мнозина донасят от домовете си вещи за обзавеждане. Още от основаването си гимназията развива разностранна художествена самодейност. Сформират се хор, отделни певчески групи и танцов състав, подготвят се за сцената интересни вълнуващи драми. На училищната сцена изгрява талантът на Васил Попилиев, един от известните български артисти.

Учениците от новооткритата гимназия се настаняват в сградата на началното училище. Първият випуск е наброявал двадесет и четири ученици, като броят им нараства с всяка следваща година. „Кръстник” на гимназията е Борис Манов, най-авторитетната личност в града и личен приятел на проф. д-р Асен Златаров”.

Първият директор на учебното заведение е Стоян Георгиев от град София.

Негов достоен заместник е Младен Йорданов от село Шума, който ръководи близо четвърт  век най-авторитетното училище в града.

През 1964г. с въвеждането на задължителното осмокласно обучение гимназията се обединява с основния курс. От 1981 г. гимназията става Единно средно политехническо училище”, от 1992/1993г. – Средно политехническо училище, а впоследствие  –  Средно общообразователно училище и обхваща ученици от пети до единадесети клас. През 2014 г. в училището е въведен и начален етап на обучение. Днес в СУ”Проф. д-р Асен Златаров” се обучават над 300 ученици, от 1-ви до 12-ти клас .

През изминалите години в гимназията работят талантливи учители, които с всеотдайния си труд допринасят за развитието на образованието в града. Достойни приемници на утвърдилия се авторитет Младен Йорданов са Димитър Мишев – директор, Лалова – зам.-директор, Людмил Илиев – зам.-директор, Тодор Раденков- зам.-директор, Людмила Иванова – директор, инж. Светла Дренска – пом.- директор.

От 1994г. директор на гимназията е Илина Николова.  През трудните години на прехода тя успя да сформира  добър екип от педагози и да затвърди авторитета на училището. От 2008г. помощник-директор  е Велин Иванов. Благодарение на спечелени проекти и със средства от училищния бюджет материалната база е значително подобрена и отговаря на съвременните  изисквания за европейско образование. В момента училището разполага с модерно оборудвани кабинети по география, история, биология, изобразително изкуство, информационни технологии, физика и химия. За провеждане на съвещания и училищни тържества са изградени заседателна  и ритуална зала.

От основаването си до днес СУ”Проф. д-р Асен Златаров” подготвя учениците за успешна реализация в различни области на живота, те стават  лекари, учители, инженери, юристи, икономисти, музиканти, художници, научни работници. Нашето училище се гордее с академик  Михаил Виденов, бивш възпитаник на гимназията.

Приемствеността в образователните традиции е силна, доказателство за което е фактът, че всяка година наши ученици влизат  в най-престижните висши учебни заведения.