Обществен съвет

Протокол №1

Протокол №2

Становище на обществен съвет – бюджет

Становище- план-прием Обществен съвет