Педагогически съвет

Тематичен план ПС

Протокол №1 от 19.12.2019 г.

Протокол №2 от 06.02.2020 г.