Поверителност

GDPRЗащита на личните данни на СУ ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ – Годеч съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).