Преподаватели

Учители в начален етап:

Портфолио на Кирилка Димитрова

Портфолио на Златка Владимирова

Портфолио на Павлина Веселинова

Портфолио на Юлиана Цветанова

Портфолио на Виолета Николова
Портфолио на Ваня Иванова

Портфолио на Мери Георгиева – https://portfolio-georgieva.weebly.com/

Портфолио на Елена Илиева
Портфолио на Валентина Павлова

Учители по български език и литература и чужди езици:

Портфолио на Юлия Кирилова
Портфолио на Маргаритка Ангелова
Портфолио на Наташа Георгиева
Портфолио на Мария Борисова
Портфолио на Диана Станоева

Учители по математика и информационни технологии:

Портфолио на София Божинова
Портфолио на Юлия Симова

Учител по история и цивилизация:

Портфолио на Даниела Асенова

Портфолио на Иванка Горанова

Учител по география и икономика:

Портфолио на Лилия Арсова

Учител по биология и здравно образование:

Портфолио на Кирилка Алексова

Учители по физическо възпитание и спорт:

Портфолио на Цветанка Евлогиева

Учител по изобразително изкуство:

Портфолио на Силвия Стефанова

Учители ЦДО:

Портфолио на Василена Ставриева