Проекти

Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“


Представителна изява на клуб “Дигитални компетентности” по проект “Образование за утрешния ден” с ръководител г-жа Мери Георгиева

https://padlet.com/meriiv1966/kady0g9wpztagjwa


Проект “Образование за утрешния ден”
Учениците от ІV б клас създадоха виртуална библиотека с електронни книги.

https://app.writereader.com/library/book/bb599cdd-315c-4600-9a43-026bbe792416

https://app.writereader.com/library/book/ecc2d1be-64a6-4c42-a430-7acfd6e6650f

https://app.writereader.com/library/book/02aa1048-1823-4443-9a5a-0a01d2c3af0eВ началото на м.01.2020 г.  в СУ “Проф. д-р Асен Златаров” бе сформирана група за работа по проект “Образование за утрешния ден”. Групата включва 15 ученици от ІVб клас с ръководител г-жа Мери Георгиева. Основна цел на тематичната програма е формиране и развитие на ключови дигитални компетентности. Развиване на основна компютърна грамотност у учениците: използване на офис приложения за текстообработка, създаване на презентация, търсене на информация в Интернет, използване на приложения за създаване на интерактивни игри.