Стратегия за развитие на СУ”Проф. д-р А. Златаров”

Стратегия за развитието на СУ “Проф.д-р Асен Златаров”

План за действие и финансиране