Дневен режим и график на учебното време

НАЧАЛО И КРАЙ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

Дневен режим 1
Дневен режим 2